آسانسور خودرو

آسانسور خودرو / بالابر ماشین / ماشین بر قیچی ؛ از نظر سازه یکی از بزرگترین سازه ها در زمینه حمل و نقل عمودی است که برای حمل و جا به جایی خودرو به طبقات از آن استفاده می شود.


ماشین بر قیچی

کلمات کلیدی را وارد نمایید